Overlijdensrisicoverzekering

Het Pensioenfonds Meubel kent een maximum pensioengevend salaris namelijk € 63.554,-- (2022). Dit betekent dat de pensioenopbouw gebaseerd wordt op maximaal € 63.554,--.
Voor het nabestaandenpensioen geldt dit maximum ook. Ook hiervoor geldt dat wat aan nabestaandenpensioen is opgebouwd behouden blijft. Vanaf 1 januari 2012 is er van opbouw overigens geen sprake meer.
Bij overlijden van een deelnemer kan zijn of haar partner in een behoorlijk financieel gat vallen. Voor dit gat heeft het Fonds O.O.&A. een risicoverzekering afgesloten bij ElipsLife. De premie voor deze verzekering wordt betaald door het Fonds. De verzekering geldt voor alle werknemers in dienst van een bedrijf dat premie afdraagt aan het Fonds O.O.&A. en een salaris hebben van meer dan € 63.554,--.
Bij overlijden van een deelnemer, ontvangt de partner een eenmalig bedrag dat afhangt van leeftijd en het salaris boven het maximum. Dit zijn bruto bedragen. Als de premie op het netto salaris wordt ingehouden, wordt er over de uitkering geen belasting geheven. Dat zijn dan netto uitkeringen. Naast dit eenmalige bedrag wordt het nabestaandenpensioen van het pensioenfonds ook uitgekeerd. Dat zijn periodieke uitkeringen. De brutobedragen van de verzekering treft u hier aan.
 
Het Pensioenfonds Meubel biedt een excedentregeling aan voor de werknemers met een inkomen van meer dan € 63.554,--. Voor informatie klik hier
 
Als u nu nog vragen hebt, dan kunt u die stellen via info@fondsooa.nl.