Collectieve Ongevallenverzekering

De werknemer heeft recht op een uitkering ingeval van gehele dan wel gedeeltelijke of blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval, dat de werknemer in of buiten werktijd overkomt. Ten behoeve hiervan is door het Fonds O.O. & A. een collectief verzekeringscontract afgesloten.

 
De uitkering bedraagt € 22.689,01 bij overlijden van de werknemer en € 34.033,52 bij algehele invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit gelden lagere uitkeringspercentages. De belangrijkste overige voorwaarden van deze verzekering zijn op te vragen bij de sociale partners, betrokken bij de totstandkoming van deze CAO.

 
Ondernemingen die een tenminste gelijkwaardige verzekering hebben, ontvangen op aanvraag bij het Fonds O.O. & A. een premieverlaging van 0,02%. De werknemers bij deze bedrijven hebben in dat geval een aanspraak jegens hun werkgever. De premierestitutie aan de werkgever wordt bewerkstelligd door overlegging van een verzekeringspolis.

 

Ingeval van een ongeluk kunt u het schadeformulier invullen en opsturen naar:

 

Fonds O.O.&A.
p/a Westeinde 6
1334 BK Almere

 

Ingeval een ongeluk met dodelijke afloop dient u contact op te nemen met:

 

Van den Dikkenberg Bedrijfsadviseurs   
Tel.: 074-2671024